Memorandum

Make IT Easy d.o.o. | MobilityOne received EU grant for software development project.

More information about the project, software development and EU grants is available below. Due to regulatory demands, details are given in Croatian.

Naziv projekta

KK.03.2.2.04.0440 - MobilityOne - Inovativna platforma za upravljanje industrijskim voznim parkovima

Kratki opis projekta

Make IT Easy d.o.o. je tvrtka koja je osnovana radi prilagodbe i komercijalizacije MobilityOne - inovativne platforme namijenjene prvenstveno većim poslovnim sustavima i korisnicima koje raspolažu s velikim brojem vozila. Platforma je razvijana kao rezultat dugogodišnjeg iskustva osnivača u upravljanju voznim parkom, te predstavlja visok oblik digitalizacije u upravljanju velikim brojem vozila. Inovativnost MobilityOne platforme prvenstveno proizlazi iz razvoja posebnih algoritama koji omogućuju sustavno praćenje svih aktivnosti i troškova vezanih za upravljanje velikim voznim parkovima i to kroz cijeli životni vijek vozila - od planiranja i razvoja strategije odabira najboljeg mogućeg vozila, preko praćenje troška po svakom pojedinačnom vozilu, predviđanja troška održavanja, planiranja i budžetiranja pa sve do rashodovanja ili prodaje vozila.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta

Projekt čine aktivnosti razvoja i integracije dodatnih funkcionalnosti postojećeg softvera MobilityOne, sa ciljem prilagodbe proizvoda zahtjevima tržišta te pripreme lansiranja na tržište. Realizacijom projekta ojačati će se kapaciteti Prijavitelja za razvoj i uvođenje inovacija obuhvaćajući ulaganja u razvoj novog modela upravljačke simulacije. Ulaganja će rezultirati novom, inovativnom IT platformom za upravljanje velikim voznim parkovima, prvenstveno namijenjenom velikim industrijskim i logističkim korisnicima. Kao rezultat projekta navedena inovacija će doprinijeti povećanju profitabilnosti, gospodarske aktivnosti te konkurentnosti Prijavitelja na domaćem, ali i međunarodnom tržištu. Također, predloženim projektom bit će osigurana nova radna mjesta koja će doprinijeti internim kapacitetima i poslije dodanoj vrijednosti poduzeća.

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU (u HRK)

Ukupna vrijednost projekta: 1.982.310,24 kn
Iznos koji sufinancira EU: 1.389.015,01 kn

Razdoblje provedbe projekta od 11.10.2019. - do 11.04.2021.
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Kontakt osobe za više informacija - Mladen Herceg, Marsel Žanpera: info@mobilityone.io

Go Back


line